วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2552
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ได้นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะครูและผู้ปกครองไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย หมู่บ้านช้าง หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง วัดบูรพาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ และวนอุทยานเขาพนมสวาย นักเรียนที่ร่วมโครงการ 76 คน ครู 7 คน ผู้ปกครอง 15 คน นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ

ไม่มีความคิดเห็น: